Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
29.02.2016 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки Доставки
29.02.2016 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8 услуги - категория № 8
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1 Услуги - категория 1
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7 Услуги - категория 7
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23 услуги - категория 23
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27 услуги - категория 27
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки Доставки
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори Услуги - категория № 12
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
27.02.2015 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11
27.02.2015 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория доставки
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Периодично индикативно обявление Строителство
27.02.2015 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
10.02.2015 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
29.01.2015 Наемане на два броя газотурбинни двигатели НК 12 СТ Доставка
11.12.2014 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 кV с координатор на балансираща група Доставка
04.04.2014 Предварително обявление Услуги - Категория № 12
28.02.2014 Предварително обявление Доставки
28.02.2014 Предвалително обявление Услуги - категория № 11
28.02.2014 Предварително обявление Услуги - категория № 8
28.02.2014 Предварително обявление Услуги - категория 2
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 27
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 23
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 12
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 7
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 1
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 23 - рамково споразумение
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 1 - рамково споразумение
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Доставки
28.02.2014 Предварително обявление Строителство
28.02.2014 Пeриодично индикативно обявление Строителство
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Строителство
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
28.02.2014 Предварително обявление Строителство
28.02.2014 Предварително обявление Строителство
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Доставки
28.02.2013

Предварително обявление

Доставки
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство
Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 27
Предварително обявление Строителство