Сертификат

ПРЕДСТАВИТЕЛНА КАЛОРИЧНОСТ

Представителна калоричност за газова година 2019-2020

Представителна калоричност за газова година 2018-2019

Представителна калоричност за газова година 2017-2018            

Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ
ГИС Странджа

ГИС Сидирокастро

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна


Зона-2-Бургас 

Зона-3-Стара Загора /Пловдив 

Зона-4-София1/Пазарджик 

Зона-5-София2,3,4

Зона-6-Ботевград 

Зона-7-Враца-Монтана

Зона-8-Плевен


Зона-9-Русе


Зона-10-Югозападна България

 

Архив на сертификат за качеството на природния газ по месеци

 

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

ГИС Странджа (xls) / ГИС Сидирокастро (xls) /

 

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ*

Зона-1-Варна (xls) / Зона-2-Бургас (xls) / Зона-3-Ст.Заг/Пловдив (xls) / Зона-4-София1/Пазарджик (xls) / Зона-5-София2,3,4 (xls) / Зона-6-Ботевград (xls) / Зона-7-Враца-Монтана (xls) / Зона-8-Плевен (xls) / Зона-9-Русе (xls) / Зона-10-Юго-Зап.Бълг. (xls) /


* Забележка: Дефинирани са постоянни зони от изходни точки, които се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на работа на газопреносната мрежа.

 

ЧИСЛО НА ВОББЕ И ГОРНА ГРАНИЦА НА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ

WI и GCV - Дневни стойности

WI и GCV - Часови стойности

WI и GCV - Историческа информация