Планови ремонти на ПГХ "Чирен"

Периодът от 1 до 15 Април и периодът от 1 до 15 Октомври на всяка календарна година се използва за стабилизиране на резервоара, техническа профилактика и подготовка на газохранилището за следващия базов период на нагнетяване/добив.

Тези периоди могат бъдат променяни от „Булгартрансгаз” ЕАД по технологични и оперативни причини. Всяка промяна ще бъде своевременно обявена на настоящата на страница.

 

График на планираните ремонти на ПГХ „Чирен”