РЕГИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОН ЮЖЕН КОРИДОР (SC GRIP)

 

SC GRIP 2012-2021 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG:  https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2012#SOUTHERN-CORRIDOR

SC GRIP 2014-2023 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG:  https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2014#SOUTHERN-CORRIDOR

SC GRIP 2017-2026 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG: https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2017#SOUTHERN-CORRIDOR

(Документите са достъпни само на английски език)