РЕГИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (CEE GRIP)

 

CEE GRIP 2012-2021 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG: https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2012#CENTRAL-EASTERN-EUROPE

CEE GRIP 2014-2023 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG:  https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2014#CENTRAL-EASTERN-EUROPE

CEE GRIP 2017-2026 може да намерите на интернет страницата на ENTSOG:  https://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2017#CENTRAL-EASTERN-EUROPE

(Документите са достъпни само на английски език)