Регионална платформа за резервиране на капацитет - RBP

 

Участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, са длъжни да подадат формуляр за регистрация в националния регулаторен орган, преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011. Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

 

ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ОПИСАНИЕ И ВРЪЗКИ

 1

Аукционен календар

Аукционен календар 2017-2019

ENTSOG Auction Calendar 2020/2021 for Capacity Allocation Mechanism Network Code

ENTSOG Auction Calendar 2019/2020 for Capacity Allocation Mechanism Network Code

ENTSOG Auction Calendar 2018/2019 for Capacity Allocation Mechanism Network Code

ENTSOG Auction Calendar 2017/2018 for Capacity Allocation Mechanism Network Code

 2

Регионална платформа за резервиране на капацитет

Регионална платформа за резервиране на капацитет - RBP

Оперативни правила за RBP

Споразумение за членство на мрежови ползвател

Регистрационна форма - потребители на RBP

Регистрация на мрежов ползвател на RBP

Ръководство за използване на RBP

 3 Правила и споразумение за резервиране на капацитет на IP Кулата/Сидирокастро

Обръщаме внимание на мрежовите ползватели, че при интерес към свързани (bundled) продукти или несвързани (unbundled) продукти от гръцка страна на IP Кулата/Сидирокастро е необходимо да сключат допълнително споразумение с RBP поради специфични изисквания на оператора ДЕСФА

Правила за резервиране на капацитет на IP Кулата/Сидирокастро
 4 Профилактики на Регионалната платформа за резервиране на капацитет
 
Уведомление за планирани профилактики на RBP

Важни съобщения (UMM), свързани с достъпността на RBP
 5 Резервиране на капацитет върху Трансферна точка национална-транзитна мрежи

Упътване за ползване на Трансферна точка
 6 Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013