Исторически данни

Годишни данни за стойностите на свободните, резервираните и техническите капацитети за периода 2019 – 2031

Данни за стойностите на свободните, резервираните и техническите капацитети за газовата година 2018/2019

Данни за стойностите на свободните, резервираните и техническите капацитети за газовата година 2017/2018

Годишни данни за газова година 2016/2017

Информация за индикативни капацитети във връзка с реализация на проекта за реверсиране на Трансбалканския газопровод

Годишни (месечни) данни 2016

Годишни (месечни) данни за капацитет 2015 г.

Годишни данни за капацитет за 2014 г.

Годишни (месечни) данни за капацитет 2014 г.

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозен прекъсваем капацитет за 2014г.

 

Актуални дневни данни за капацитет за пренос

 

Дневни потоци за 2019 г. 

Дневни потоци за 2018 г.

Дневни потоци за 2017 г.

Дневни потоци за 2016 г.

Дневни потоци за 2015 г.

Дневни потоци за 2014 г.

Номинации, Ре-номинации, актуални физически потоци за 2014 г.