Описание на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД

 

ТОЧКИ НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ 

Точки на междусистемно свързване на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с газопреносните системи на съседни оператори:

Негру вода 1/Кардам – Входно-изходна точка на Националната газопреносна мрежа. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNGTRANSGAZSA, Румъния. EIC: 21Z000000000159I 

Негру вода 2,3/Кардам – Входна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNGTRANSGAZ SA, Румъния. EIC: 21Z000000000160X 

Кулата/Сидирокастро – Входно-изходна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и DESFA SA, Гърция. EIC: 21Z000000000020C 

Странджа/Малкочлар - Изходна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и BOTAS, Турция. EIC: 21Z000000000157M 

Кюстендил/Жидилово - Изходна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и GA-MA, Македония. EIC: 21Z000000000137S 

Русе/Гюргево – Входно-изходна точка на Националната газопреносна мрежа. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNGTRANSGAZ SA, Румъния. EIC: 21Z0000000002798  

Странджа 2/Малкочлар - Входна точка на Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и TAGTAS, Турция. EIC: 58Z-00000015-S2M

 

БАЛАНСОВИ ЗОНИ

Газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД се състои от две балансови зони: 

Националнагазопреносна мрежа - Балансова зона – Национална газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД. EIC: 21Y000000000026E 

Газопреносна мрежа за транзитен пренос - Балансова зона - Газопреносна мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД. EIC: 21Y000000000027C 

Двете балансови зони са свързани чрез ГИС Ихтиман и ГИС Лозенец: 

ГИС Ихтиман - Входно-изходна точка на свързване между между Националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и Газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД. EIC: 21Z000000000308R 

ГИС Лозенец - Входно-изходна точка на свързване между между Националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и Газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД. EIC: 58Z--LOZENETS--C

 

ПОДЗЕМНО ГАЗО-ХРАНИЛИЩЕ

ПГХ Чирен - Подземно газо-хранилище Чирен, EIC: 21W000000000031C 

Подземното газо-хранилище Чирен е свързано с Националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД чрез ГИС Чирен: 

ГИС Чирен - Входно-изходна точка на свързване между между Националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и Подземното газо-хранилище Чирен. EIC: 21Z000000000349D