Исторически данни - капацитет пренос

 

ДАННИ ЗА 2017 Г.

Твърд и прекъсваем капацитет по входни и изходни точки за газова година 01.01.2017 г. - 01.10.2017 г.

 

ДАННИ ЗА 2016 Г.

 
 
 
 
 
 
 

 

ДАННИ ЗА 2015 Г.

Изходни точки на Националната газопреносна мрежа. Годишен, месечен и тримесечен твърд капацитет на дневна база за 2015 г. Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

 
 
 
 
 

 

ДАННИ ЗА 2014 Г.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители, присъединени към Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година; Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на изходни точки за потребители на територията на Република България, присъединени към Газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 година;Работно налягане на пунктовете за предаване на природен газ.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база през 2014 г.

Капацитет на входно-изходна точка ГИС Ихтиман  за 2014 г.

Технически, договорен твърд и свободен твърд капацитет на входни и изходни точки на Националната газопреносна мрежа. Месечен и тримесечен капацитет на дневна база за 2014 г.

Прекъсваем капацитет на входни точки от газопреносната мрежа за транзитен пренос за 2014 г.

Трансгранични изходни точки на газопреносната система на Република България - прогнозен прекъсваем капацитет за 2014 г.

Методика за изчисляване на технически капацитет