Общ регламент относно защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните

Милена Петрова
„Булгартрансгаз“ ЕАД
гр. София, ж.к. Люлин 2
Бул. Панчо Владигеров № 66
dlzd@bulgartransgaz.bg

Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)