CDP

Платформата за търговско диспечиране (CDP) позволява на ползвателите на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ да извършват:

  • Подаване на заявки и коригиращи заявки;
  • Подаване на информация, необходима за разпределението на количествата по чл. 21, ал. 4, чл. 22, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Правилата за търговия;
  • Услуги свързани с Виртуална търговска точка (BTT);

и да получават:

  • Данни за закупен капацитет;
  • Оперативни данни за преминали количества;
  • Информация за разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане;
  • Информация за балансовия статус;
  • Месечни отчети за предоставени услуги.

За регистрация в Commercial Dispatching Platform отидете на регистрационна форма;

За достъп до регистрационната форма и Платформата за търговско дипечиране, се изисква Удостоверителните вериги на B-Тrust* да бъдат инсталирани/импортирани в използвания от Вас интернет браузър.

Участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, са длъжни да подадат формуляр за регистрация в националния регулаторен орган, преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011. Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

ВХОД към Платформата за търговско диспечиране (CDP)

* БОРИКА АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията е вписана в регистрите на Доставчиците на Удостоверителни Услуги в България и Европа.