Важно съобщение за пазара - АГРС Бяла

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20021321X-BG-A-A0A0A-C001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-02-13T15:00:00+02:00

Начало на събитието

2020-02-17T11:00:00+02:00

Край на събитието

2020-02-19T11:00:00+02:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръженията: 100 % за периода 2020-02-17T11:00:00+02:00 - 2020-02-19T11:00:00+02:00, поради необходимост от провеждане на извънредни ремонтни дейности по газопроводен участък ОС „Лом Черковна“ до ЛКВ „Каравелово“.

Засегнати съоръжения:

АГРС Бяла C030P01 (изход) - 58ZC030P01BYAL-W

АГРС Бяла C030P02 (изход) - 58ZC030P02BYAL-P

АГРС Бяла C030P03 (изход) - 58ZC030P03BYAL-I

Очаквана продължителност на  събитието: 48 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C