НА АНОНИМНИТЕ СЕГМЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД БЯХА ПОСТИГНАТИ РЕКОРДНИ КОЛИЧЕСТВА И НАЙ-НИСКА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ОБЕМ ЦЕНА

Уважаеми партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че към 12:00 ч. днес на анонимните сегменти на платформата за търговия бяха сключени сделки за рекордни количества и беше постигната най-ниска среднопретеглена по обем цена. Платформата остава отворена за сделки до края на деня, което потенциално би могло да доведе до още по-големи изтъргувани обеми.

Към момента на анонимния дългосрочен сегмент са изтъргувани 23 100 MWh (над 2 млн.м³) на седмичен продукт за следващата седмица (от газов ден 17 февруари 2020 г. до газов ден 23 февруари вкл.)  и 1 000 MWh за продукта „ден напред“ за 15 февруари 2020 г.

Постигната среднопретеглена по обем цена за седмичния продукт към момента е 36,05 BGN/MWh/d, а за продукта „ден напред“ е 36,10 BGN/MWh/d.

Постигнатите цени са с около 18% по-ниски от регулираната цена, одобрена от КЕВР, като се има предвид че в тях са включени и разходите за достъп и пренос до виртуална търговска точка.

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД