Още новини

14.02.2020

НА АНОНИМНИТЕ СЕГМЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГАЗОВ ХЪБ БАЛКА ...

Бихме искали да Ви информираме, че към 12:00 ч. днес на анонимните сегменти на платформата за търговия бяха сключени сделки за рекордни количества и беше постигната най-ниска среднопретеглена по обем цена.

повече »
10.02.2020

РЪКОВОДСТВАТА НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД И „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД Щ ...

От 7 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД официално е регистриран участник на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, а на 10 февруари 2020 г. топлофикационното дружество реализира успешно първата си сделка на борсата.

повече »
07.02.2020

"ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД РЕГИСТРИРА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" НА ГАЗОВАТА БОРСА

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че„Топлофикация София“ ЕАД получи всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка бяха

повече »
04.02.2020

МЕСЕЧЕН ТЪРГ НА 10 ФЕВРУАРИ 2020 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА П ...

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 10 февруари 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите десет месеца на 2020 г., считано от м. март 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 166 926 MWh/

повече »
08.01.2020

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще придобие 20% от капитала на „Газтрейд” С.А.

Днес, 08.01.2020 г. „Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Север

повече »
03.01.2020

МЕСЕЧЕН ТЪРГ ЗА ФЕВРУАРИ 2020 ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИ ...

На първо място бихме искали да ви поздравим с новата 2020 г. и да ви пожелаем много лични и професионални успехи. На 2 януари 2020 г. стартира многостранната търговия на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ като още в първия ден бяха сключени сделки с продук

повече »
19.12.2019

ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН СТАРТИРА МНОГОСТРАННАТА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗА ...

Бихме искали да ви информираме, че считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга.

повече »
17.12.2019

ТРЕТИ ТЪРГ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПЛАТФО ...

Третият търг по програмата ще се проведе на 23 декември 2019 г. при условията на т. 8.4 от одобреното от КЕВР Споразумение за GRP, като количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната и без ограничение за минимално количество. Участниците

повече »
13.12.2019

„ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ЗА ...

С цел внасяне на яснота по отношение на практическото приложение на споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, по-конкретно формирането и актуализирането на цената на доставката на природен газ по програмата

повече »
12.12.2019

ПОДПИСАН БЕШЕ НОВ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЕРТ ...

Днес, 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия се подписа нов меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария, съответно “Булгартранс

повече »